Program je u potpunosti usklađen sa EC2, EC7 i EC8.
Ukoliko ne koristite Eurokod propise, program se može koristiti jer je u sheetu “Analiza i dimenzioniranjeomogućeno upisivanje parcijalnih faktora prema vašim propisima.

Propisi programa Potporni zid

Propisi programa Potporni zid