Opis demo verzije programa PotporniZID:

  • U Demo verziji programa Potporni Zid nije moguće mijenjati sve varijable, tako da je na primjer visina zida uvijek 7,2 m, debljina zida je 0,7 m i i slično.
  • Za pokretanje programa treba imati Office 2010 ili novije.
  • Dowlodani Demo treba spremiti sa Save as ili ponovo učitati WEB stranicu

PotporniZID

  • Ova Verzija programa je izrađena na bazi ver.13.0 ali je u odnosu na tu verziju, program proširen sa analizom zida sa kontraforama.
  • Programom PotporniZID moguće je izraditi analizu stabilnosti i dimenzioniranje SVIH vrsta zidova bez obzira na oblik, dimenzije i vrstu opterećenja.

                                                                                                                                                                         

VERSION DOWNLOAD DEMO
PotporniZID - disk HR