Program Potporni zid software, omogućava analizu stabilnosti, izračun i dimenzioniranje potpornih, obložnih, potporno obložnih i masivnih zidova sa ili bez konzole i sa ili bez sidara kao i različitih vrsta opterećenja i podzemne vode.

Prvi put u praksi moguća je analiza stabilnosti potpornog zida i kada je kut pokosa terena iznad zida veći od kuta unutrašnjeg trenja tla.

Nakon unosa ulaznih podataka dobiva se slijedeće:

Analiza stabilnosti potpornog zida sa stupnjem iskorištenosti na prevrtanje, klizanje i projektnom otpornosti tla, dimenzioniranje u pet karakterističnih presjeka, nacrt armature u mjerilu M 1:50, iskaz armature, dijagram momenata savijanja i troškovnik.

Program je usklađen s EC2, EC7 i EC8 a izrađen je u Excelu podržanim VBA modulima.

Ukoliko ne koristite Eurokod propise, program se može koristiti jer je u čelijama N27 do R45 u sheetu Analiza i dimenzioniranje omogućeno upisivanje parcijalnih faktora prema vašim propisima.

DEMO