Naručite online software za izračun potpornog zida, analiza stabilnosti i dimenzioniranje potpornog zida.
Popunite obrazac i javiti ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

Ovim programom moguće je izvršiti analizu stabilnosti i dimenzioniranje svih vrsta i oblika zidova kao:

  • potporni zid
  • obložni zid
  • potporno obložni zid
  • masivni (gravitacioni) zid
  • potporni zid sa sidrima (do 5 redova sidara)
  • potporni zid sa rasteretnom konzolom
  • potporni zid sa kontraforama